Terjemahan Ridhwan Saidi dalam Perkahwinan Syurga & Neraka oleh William Blake

Posted: August 30, 2016 in surat untuk buku

Terjemahan Ridhwan Saidi dalam Perkahwinan Syurga & Neraka oleh William Blake

20160829_14203620160829_142054

 1. Dosa Penterjemah? Rencana Berita Harian yang bertarikh 24 Mei 2016 yang tajuknya adalah ‘Tiga ‘dosa’ penterjemah’. Penulis Russia, Vladimir nabakov memberitahu kepada kita tiga ‘dosa’ atau kesalahan lazim yang dilakukan oleh penterjemah adalah:-
  1. Kurang pengetahuan atau pemahaman tetapi boleh dimaafkan yang banyak berpunca daripada kelalaian.
  2. ‘Dosa’ kedua yang lebih serius menurut Nabokov ialah apabila penterjemah meninggalkan kalimat susah yakni memendekkan karya asli pada hal kadang-kadang ia bukan saja mengubah keutuhan karya, bahkan idea tercantum dalamnya. Ada pendapat sekiranya penterjemah tidak mengerti lebih daripada 20 peratus teks, ada eloknya tidak langsung memulakan kerja penterjemahan.
  3. Kesalahan paling berat ialah percubaan penterjemah ‘menyempurnakan’ pengarang karya yang diterjemahkan. Dari karya asli, hanya tinggal rangka umum dan pembaca tidak dapat mengenali keperibadian pengarang asal. Penterjemah yang mesti memakai pakaian seorang pengarang, kata Nabokov, sebenarnya cuba mengenakan pakaiannya sendiri pada pengarang.
 2. Bagi saya yang mempelajari teori-teori terjemahan secara pantas (satu tahun setengah) di USM. Saya mengambil sikap seseorang individu itu (penterjemah) layak untuk melakukan apa sahaja terhadap dunianya (bidang penterjemahan) dan bertanggungjawab terhadap apa yang bakal/akan/telah lakukan. Ini menghasilkan kesimpulan bahawa tiada siapa yang memegang titik benar atau salah sesebuah karya terjemahan itu. Dan secara ringkasnya, saya percaya di dalam menterjemah tidak wujud terjemahan yang benar atau salah, hebat atau lemah. Semuanya bergantung kepada penterjemah dan pembaca sasaran.
 3. Saya yang lebih menjurus kepada aliran manipulasi dalam penterjemahan merasakan keperluan ini dalam memberi pemahaman kepada pembaca dalam masa yang sama pendekatan ini mampu menangani konflik-konflik yang muncul ketika proses terjemahan sedang berjalan
 4. Apa yang dilakukan oleh Ridhwan Saidi dalam terjemahan ini?
  1. Saya sempat bertanya kepada beliau sewaktu acara KotaKata pada 27 Ogos 2016 tempoh hari. Antara soalan yang ditanya adalah:-
   1. Ini karya apa? (saya tidak arif dengan karya ini)
   2. Bagaimana beliau menterjemah
   3. Tempoh masa untuk siapkan karya terjemahan ini
   4. Bagaimana sekiranya teks asal tiada di dalam bahasa pembaca sasaran (bahasa Melayu)

 

 1. Beliau menjawab
  1. Ini adalah karya public domain, beliau melakukan sesuatu yang melawan ortodoks. Maka perkara ini masuk dengan jiwa beliau. Nereka itu Energi (tidak diterjemahkan sebagai tenaga?), dan hal ini membuatkan Ridhwan tertarik.
  2. Beliau menterjemah semampu mungkin mengikut pemahaman beliau sendiri. Dan pada pendapat peribadi saya ini adalah sesuatu yang dipanggil terjemahan kreatif. Kerana mencari sesuatu jalan dalam menyelesaikan masalah ketika pengetahuan yang dimiliki adalah terhad sangat menarik. Di dalam rencana Berita Harian yang disebut di atas. Ada menyebut

‘Perlu juga dicatat kesalahan tidak selalu mengurangi nilai estetika tinggi daripada terjemahan. Misalnya penyair Russia, Mikhail Lermontov apabila menterjemah sajak Robert Burns, terkeliru perkataan Inggeris ‘kind’ (baik hati) dengan perkataan Jerman ‘kind’ (bayi) tetapi ia tetap menjadi antara mutiara puisi Russia.’

3. Proses penterjemahan yang dilakukan oleh Ridhwan hanya mengambil masa selama satu hari sahaja. Ini kerana bagi beliau, karya ini sangat dinikmati ketika proses penterjemahan di lakukan. Seolah-olah seorang ibu yang menikmati proses bersalin yang sangat azab itu.

4. Ridhwan akan mencipta ayat sendiri yang (asal boleh katanya) seboleh mungkin menghampiri konteks teks asal. Dan ini bagi beliau tidak menjadi masalah memandangkan tiada tekanan dalam menterjemahkan karya ini. Hanya perlu mencari rima dan kata yang sesuai dalam bahasa sasaran.

Biblical ataupun teks yang memetik ayat-ayat di dalam bible. Bagi penterjemah, keperluan untuk mengkaji dan mendalami perkara yang dipetik oleh karya asal itu ada dua.

 1. Kemestian – ini bagi memberikan pemahaman buat pembaca sasaran apakah sebenarnya kaitan-kaitan dan keadaan yang sedang dibicarakan.
 2. Tiada keperluan – jika penterjemah mengambil sikap ini, maka ia telah menggunakan kaedah manipulasi tidak sedar (Andrea Lefevere). Manipulasi tidak sedar ini adalah disebabkan kekurangan pengetahuan ataupun kejahilan penterjemah dalam memahami konteks ayat teks sumber.

Maka apa yang dilakukan oleh ridhwan saidi. Mengambil sikap menggunakan kefahaman sendiri. Tidak lari dari konteks. Kesalahan? Atau kesilapan? Biarlah orang yang arif tentangnya menilai. Arif ini dari sudut pemahaman dalam bible. Beliau atau siapa yang mengenali William Blake akan memahami sikap serta emosi di dalam karya asal. Atas pengetahuan ini terjemahan jadi mudah, namun perlu diingat pemahaman dalam teks bible juga perlu kerana kemungkinan wujud ayat yang tersirat.

 • Ridhwan meletakkan nota kaki sebagai pemahaman tambahan kepada pembaca sasaran.
 • Sekali lagi saya ingin menyebut keperluan penterjemah mengkaji dengan lebih dalam teks asal adalah perlu. Ini kerana berkemungkinan wujud perkara-perkara tersirat yang ditulis oleh William Blake tidak difahami oleh penterjemah. Sebagai contoh lain, 31 Ogos (bermaksud merdeka) jika ditulis sekadar 31 Ogos ia tidak akan membawa makna apa-apa. Jika ditulis kemudian ditambah dengan maklumat tambahan apa itu 31 Ogos maka ia sangat membantu meningkatkan pemahaman tambahan pembaca sasaran.
 • Usaha yang bagus. Saya mengalu-alukan lambakan karya terjemahan bahasa Melayu. Betul atau salah terpulang kepada pembaca yang menilai.

 

Secara keseluruhannya selepas saya membaca karya terjemahan kemudian karya asli (disediakan dalam buku ini). Kemudian lakukan beberapa perbandingan. Karya ini masih boleh diperbaiki agar memudahkan bacaan pembaca. Mungkin dalam cetakan seterusnya, gaya bahasa boleh dibentuk lebih sesuai.

Ridhwan mengekalkan nama nabi yang disebut di dalam teks sumber, ini saya rasa sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Terjemahan ke bahasa Melayu ini rata-rata pembacanya adalah orang Melayu itu sendiri. Maka pengekalan nama-nama nabi di dalam bible itu mengelakkan keleliruan bahawa William Blake itu berada dalam ruangnya sendiri dan menulis perihal bible. Beberapa kata pinjam (argumen, energi) yang digunakan oleh Ridhwan bagi saya boleh ditukar kepada kata yang sedia ada di dalam bahasa Melayu. Namun mungkin saudara Ridhwan mempunyai tujuan tertentu dalam menterjemah.

Jika saya mahu memberikan pendapat dalam penilaian secara kritikal di dalam bidang pengajian penterjemahan. Perlu mengambil masa. Penilaian terjemahan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu 1) penilaian terjemahan yang diterbitkan, 2) penilaian amalan profesional, dan 3) penilaian dalam pengajaran penterjemahan (Martinez Melis & Hurtado Albir, 2003:279). Mungkin sebagai suka-suka rakan yang membaca boleh melakukan sendiri beberapa analisis parameter penyemakan yang dibina olkeh Mossop pada tahun 2001. Akan tetapi ironiknya, di atas saya sudah sebut bahawa saya tiada masalah dengan segala keadaan dalam terjemahan. Okey layan….

 1. Ketepatan – memastikan agar tidak ada kesalahan terjemahan yang besar dalam terjemahan. Tiga tahap yakni, salah terjemah, makna kurang tepat dan terlebih atau terkurang makna.
 2. Lengkap – memastikan sama ada ketiadaan teks sumber itu menjejaskan terjemahan dari segi makna atau kefahaman.
 3. Logik – fakta yang perlu dibetulkan oleh penterjemah sekiranya wujud kesalahan fakta dalam teks sasaran.
 4. Kelancaran – terdapat kata-kata asing yang agak janggal buat pembaca sasaran. Selain kecenderungan penterjemah dalam mengekalkan teks asal akan mendatangkan masalah kefahaman pembaca sasaran.
 5. Penyesuaian – terjemahan perlu disesuaikan dengan pembaca sasaran dan kegunaan pembaca.
 6. Idiom – bahasa idiomatik merujuk kepada penggunaan ciri-ciri bahasa yang tertentu oleh penutur sesuatu bahasa. Penutur sesuatu bahasa sasaran menggunakan ungkapan atau kosa kata tertentu yang unik kepada bahasa tersebut dan mungkin berbeza daripada ungkapan atau kosa kata yang digunakan oleh penutur negara lain walaupun dalam bahasa yang sama.

Okey sekian saja pendapat saya dalam terjemahan Ridhwan Saidi. Katanya akan terjemah Dante Inferno, Divine Comedy. Sangat-sangat menarik! Semoga berjaya.

Kepada rakan-rakan yang ingin mempelajari teori-teori penterjemahan boleh hubungi saya di fanpage ini APPI (Akademi Pengajian Penterjemahan Insaf).

 

Sekian,

 

Yang rajin menulis surat

Perewa

 

Rujukan:

 • Tiga Dosa Penterjemah, Berita Harian. (24 Mei 2016) http://www.bharian.com.my/node/156828
 • Mossop, B. (2001). Revising and Editing for Translator. Manchester: St Jerome.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s